Salt

SALT

סדרה פורצלן מינימליסטית קלסית-מודרנית, עם מראה המאופיין על ידי זיגוג לבן מיוחד וקו שחור שמצויר בעבודת יד על השפה של כל כלי

 בתהליך השריפה שהכלים נפגשים עם חום מאוד גבוה, הזיגוג מפתח טקסטורה ייחודית לכל כלי 

1 product